Medierea

Medierea, modalitatea alternativa de rezovare a conflictelor

1. Medierea ca mod de solutionare a conflictului nu este obligatorie. Potrivit dispozitiilor Noului cod de procedura civila, dispozitii ce au caracter obligatoriu incepand cu data de 01.08.2013, medierea ca mod de solutionare a conflictului nu este obligatorie. Obligatorie este participarea la sedinta de informare privind avantajele medierii, sedinta la care mediatorul prezinta partilor avantajele recurgerii la mediere, iar partile vor avea posibilitatea sa opteze sau nu pentru mediere.

Sanctiunea neindeplinirii acestei obligatii este respingerea ca indamisibila a actiunii introduse cu ignorarea acestor norme.

2. Situatiile in care procedura informarii este obligatorie sunt prevazute in dispozitiile art. 60 ind.1 din Legea 192/2006:

a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

b) in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64 din lege, respectiv: neintelegerile care tin de continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor sau orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii;

c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privescraporturile de vecinatate;

d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;

e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;

f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1.013-1.024 (procedura ordonantei de plata) sau la cea prevazuta la art. 1.025-1.032 din Legea 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare (procedura cererilor cu valoare redusa, pentru sume sub 10.000 lei);

g) in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

3. Daca medierea esueaza, partile sunt libere sa se adreseze instantei competente pentru solutionarea conflictului. Pe perioada medierii (de la incheierea contractului pana la intocmirea procesului-verbal de inchidere a medierii), cursul prescriptiei dreptului la actiune se suspenda.

In cazul litigiilor penale, daca procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea cererii prealabile, acest termen se suspenda pe perioada medierii, iar in caz de esec al medierii, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care isi va relua cursul.

In cazul litigiilor penale, cand medierea e declansata in cursul procesului penal (dupa ce a inceput urmarirea penala sau dupa ce dosarul a ajuns deja pe rolul instantelor), urmarirea penala sau dupa caz judecata se suspenda, dar nu mai mult de 3 luni de la semnarea contractului de mediere. Daca partile nu se impaca prin mediere, procesul se reia din oficiu.

4. Pentru a da intelegerii lor valoare de titlu executoriu, partile pot sa se adreseze unui notar pentru autentificarea acordului sau se pot adresa instantei pentru a pronunta o hotarare de consfintire a acordului. Taxa de timbru pentru o astfel de cerere este de 20 RON.

In cazul in care intelegerea prevede transferului unui drept de proprietate privind bunuri imobile, alte drepturi reale, partaje, cauze succesorale, acordul de mediere se incheie obligatoriu in scris si trebuie obligatoriu autentificat de notar sau consfintit de instanta de judecata.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *