Avantajele medierii

Prin procesul de mediere, participanții pot consimți la soluțiile pe care problemele discutate le determină. Definirea naturii disputei poate, adesea, clarifica metoda cea mai eficientă pentru rezolvarea amiabila a problemei si adoptarea unei solutii de tip „win- win”
Unul dintre scopurile principale ale procesului de mediere este definirea problemei, dezvoltarea opțiunilor și atingerea unor soluții acceptate de toate părțile implicate. Medierea poate funcționa nu doar ca rezolvare a unei dispute, dar și ca mod de prevenire a acesteia. Procesul de mediere poate fi utilizat și ca avantaj în negocierea contractelor, prin identificarea intereselor ambelor părți și promovarea unei comunicări eficiente între acestea.
Medierea, într-un cadru mai larg, poate însemna prevenirea conflictelor sau dezvoltarea mecanismelor de adresare a acestora, după cum apar.
In timp ce durata unui proces poate fi de cativa ani si presupune si judecarea cailor de atac, eventual executare silita , durata unei proceduri de mediere este mica, ca exemplu intre cateva zile si cateva saptamani, in functie de complexitatea cazului si de abilitatile mediatorului. Articolele 62 și 63 din Legea nr.192/2006 prezintă avantajele date de procesul de mediere: “ Pentru desfășurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanțele judecătorești sau arbitrale va fi suspendată la cererea părților, în condițiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfășurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru. Textul se armonizeaza cu dispozitiile Noului cod de procedura civila, unde dispozitia a fost renumerotata.
De asemenea, in privinta costurilor, medierea poate reprezenta o solutie alternativa de rezolvare a conflictelor cu mult mai profitabila pentru parti. Astfel, un proces in instanta presupune: taxa de timbru pentru prima instanta, taxa timbru apel, taxa timbru recurs, onorariu de avocat pe fiecare etapa procesuala, eventuala cautiune, eventuale onorarii de expert, onorariu executor judecatoresc daca sentinta se pune in executare. In plus, partea care pierde poate fi obligata sa suporte si cheltuielile judiciare ale celeilalte parti.
Pe de alta parte, medierea presupune achitarea unui onorariu mediatorului, onorariu care poate fi negociat in functie de reperele cazului (complexitate, numar de parti, etc). Extrem de important este faptul ca, in cazul în care conflictul a fost soluționat pe calea medierii, instanța va pronunța, la cererea părților, o hotărâre potrivit dispozitiilor procedurale. Odată cu pronunțarea hotărârii, instanța va dispune, la cererea părții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia.
De mentionat este si faptul ca regimul taxelor judiciare de timbru datorate in situatia rezolvarii conflictului pe calea medierii este mult mai avantajos pentru parti ptorivit dispozitiilor O.U.G. nr. 80 / 2013.
La toate acestea se adauga caracterul confidential al procedurii de mediere, avand drept scop protejarea intimitatii partilor, flexibilitatea organizarii sedintelor de mediere si nu in ultimul rand solutia reciproc avantajoasa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *